Przykład obliczenia rozdzielczości dpi/cal wg podanej tabeli:
np.: praca ma 200cm x 700cm - odczytując z tabeli: 2m x 7m = 60 dpi/cal. Czyli taką rozdzielczość zadajemy przy przygotowywaniu pracy do druku.
Bardzo ważne !!! Kolory na monitorze zazwyczaj wyglądają inaczej niż na wydruku z tego względu zaleca się wykonanie wydruku próbnego.
Przygotowanie pliku do druku wielkoformatowego:
1. Pliki graficzne (bez masek i warstw, czcionki zamienione na krzywe) przyjmujemy w formatach: PDF, TIF,     PSD, JPG, CDR (do wersji 13), EPS. 2. Zadane kolory PANTONE muszą być zamienione na CMYK. 3. Kolor czarny aby był głębokim czarnym  powinien być zamieniony     na CMYK (C-100%, M-100%, Y-100%, K-100%). 4. Pliki przygotowujemy w skali 1:1 w rozdzielczości wg podanej tabeli:
Przygotowanie pliku do druku offsetowego i cyfrowego:
1. Pliki graficzne przyjmujemy w formatach: PDF, TIF, CDR 2. Zadane kolory PANTONE muszą być zamienione na CMYK. 3. Kolor czarny: sam tekst tylko 100% czarnego, grafika (C-50%, M-40%, Y-40%, K-100%). 4. Wszystkie czcionki zamienione na krzywe. 5. Spady: - ulotki, foldery, wizytówki, papiery firmowe – 2 mm z każdej strony                 - broszury, katalogi, plakaty – 5 mm z każdej strony                 - teczki ofertowe – 8 mm z każdej strony 6. Jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe (zdjęcia), to powinny być one zapisane w skali 1:1, CMYK, 300dpi/cal
Tabela zadawania maksymalnej rozdzielczość pracy przy druku wielkoformatowym liczona w dpi/cal:
Twojadrukarnia bez pośredników
Strona startowa
Co proponujemy
Oferta promocyjna
Praktyczne porady
Gdzie jesteśmy